a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Contact us
cysylltu â ni
Open Hours
oriau agor
Vaccines
Destinations
PRESCRIPTIONS
Easily handle your repeat prescriptions
Login
Register
Order via your phone, pc or tablet.
Archebu dros y ffôn, cyfrifiadur neu tabled.

Get Re-Order Reminders
Derbyn Hysbysiad Ail-Archebu
Don't get your prescription items late ever again. Receive re-ordering reminders on your phone and via email.
Peidiwch bytha derbyn eich eitemau presgripsiwn yn hwyr eto. Derbynnwch hysbysiad ail-archebu ar eich ffôn a dros ebost
Order Wherever You Are Whenever You Want
Archebwch o Unrhyw Le ac Unrhyw Bryd
No need to order when we are open. Order your items wherever you are, whenever you need, 24/7.
Does dim angen archebu pan ydym ar agor. Archebwch eich eitemau o unrhyuw le, ar unrhyw bryd, 24/7.
We Keep You Updated
Rydym yn eich Cadw wedi eich Diwededdaru
No more getting our engaged tone! We keep you updated with the progress of your order so you don't need to call us if you don't want to.
Gwnawn eich diweddaru ar  gynnydd eich archeb, fel nad oes angen ein ffonio os nad ydych eisiau.
Register Now
Cofrestwch Nawr
Make prescription ordering simple
Gwnewch archebu prescripsiynnau yn syml
Register
CONTACT US
CYSYLLTWCH Â NI
The Pharmacy
High Street
Rhosneigr
Sir Ynys Mon
LL64 5UX
Email / E-bost
01407810217
INFORMATION
GWYBODAETH
Company Registration:
13692964
Premises GPhC Number:
1043993
Superintendent:
Jenny White (2060928)
OPENING HOURS
ORIAU AGOR
Cookie Policy
Privacy Policy
Terms And Conditions
Copyright 2024
MENU